Práce s prázdnými buňkami

Ve starších verzích softwaru prázdné buňky byly v některých případech změněny na 0 a v jiných případech na prázdné řetězce kromě případů, kdy při přímém porovnání =A1=0 a =A1="" byl výsledek PRAVDA, pokud buňka A1 byla prázdná. Nyní se prázdnost dědí, dokud se nepoužije, tudíž jak =VLOOKUP(...)=0, tak =VLOOKUP(...)="" vrátí PRAVDA, je-li výsledkem vyhledávání prázdná buňka.

Jednoduchý odkaz na prázdnou buňku se nadále zobrazuje jako nula, ale ta již nemusí být nutně číselného typu, takže také porovnávání s odkazující buňkou funguje tak jak má.

V následujících příkladech buňka A1 obsahuje číslo, B1 je prázdná, C1 obsahuje odkaz na buňku B1:

Případ

Vzorec

Výsledky a komentáře

A1: 1
B1: <Empty>

C1: =B1

Zobrazí 0

=B1=0

PRAVDA

=B1=""

PRAVDA

=C1=0

PRAVDA

=C1=""

PRAVDA (dříve bylo NEPRAVDA)

=ISNUMBER(B1)

NEPRAVDA

=ISNUMBER(C1)

NEPRAVDA (dříve bylo PRAVDA)

=ISNUMBER(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

FALSE (B1)

=ISNUMBER(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

NEPRAVDA (C1, dříve bylo PRAVDA)

=ISTEXT(B1)

NEPRAVDA

=ISTEXT(C1)

PRAVDA

=ISTEXT(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

NEPRAVDA (B1, dříve bylo PRAVDA)

=ISTEXT(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

NEPRAVDA (C1)

=ISBLANK(B1)

PRAVDA

=ISBLANK(C1)

PRAVDA

=ISBLANK(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

PRAVDA (B1, dříve bylo NEPRAVDA)

=ISBLANK(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

NEPRAVDA (C1)


Ikona poznámky

Poznamenejme, že Microsoft Excel vždy vrací číslo jako výsledek odkazu na prázdnou buňku nebo buňku se vzorcem, je-li výsledkem prázdná buňka. Například:


Případ

Vzorec

Výsledky a komentáře

A1: <Empty>

B1: =A1

Zobrazuje 0, ale je to pouze odkaz na prázdnou buňku.

=ISNUMBER(A1)

NEPRAVDA

=ISTEXT(A1)

NEPRAVDA

=A1=0

PRAVDA

=A1=""

PRAVDA

=ISNUMBER(B1)

NEPRAVDA (Microsoft Excel: PRAVDA)

=ISTEXT(B1)

NEPRAVDA

=B1=0

PRAVDA

=B1=""

PRAVDA (Microsoft Excel: NEPRAVDA)

C1: =VLOOKUP(...) s prázdným výsledkem buňky

zobrazuje se prázdné (Microsoft Excel: zobrazí 0)

=ISNUMBER(VLOOKUP(...))

NEPRAVDA

=ISTEXT(VLOOKUP(...))

NEPRAVDA

=ISNUMBER(C1)

NEPRAVDA (Microsoft Excel: PRAVDA)

=ISTEXT(C1)

NEPRAVDA


Podpořte nás!