Kódy chyb v aplikaci LibreOffice Calc

Následuje tabulka s přehledem chybových hlášení aplikace LibreOffice Calc. Pokud nastane chyba v buňce, která obsahuje kurzor, chybové hlášení se zobrazí ve stavovém řádku.

Kód chyby

Zpráva

Vysvětlení

###

žádná

Buňka není dostatečně široká pro zobrazení celého obsahu.

#FMT

žádná

Hodnota je mimo meze platné pro tento formát

#N/A

Není dostupné

Výsledek vzorce není dostupný.

501

Neplatný znak

Znak ve vzorci není platný.

502

Neplatný argument

Neplatný argument funkce. Například záporné číslo ve funkci SQRT(). V tomto případě použijte funkci IMSQRT().

503
#NUM!

Neplatná operace s plovoucí desetinnou čárkou

Výsledek výpočtu přetekl z definovaného rozsahu hodnot.

504

Chyba v seznamu parametrů

Parametr funkce je neplatný, např. text místo čísla.

507, 508

Chyba: Chybějící část dvojice

Chybějící závorka, např. uzavírající závorka bez odpovídající otevírací závorky

509

Chybí operátor

Chybějící operátor, např. v "=2(3+4) * ", kde chybí operátor mezi "2" a "(".

510

Chybí proměnná

Chybějící proměnná, např. když jsou dva operátory vedle sebe "=1+*2".

511

Chybí proměnná

Funkce vyžaduje více proměnných než je zadáno, např. funkce AND() nebo OR().

512

Přetečení vzorce

Kompilátor: celkový počet interních symbolů (tj. operátorů, proměnných, závorek) ve vzorci přesáhl 8192.

513

Přetečení řetězce

Kompilátor: délka identifikátoru ve vzorci přesahuje 1024 znaků (v kódu UTF-16). Interpret: délka výsledku řetězcové operace by přesáhla 256 milionů znaků (v kódu UTF-16, tj. 512 MiB).

514

Interní přetečení

Nastalo přetečení interního zásobníku výpočtu.

515

Vnitřní syntaktická chyba

Neznámá chyba.

516

Vnitřní syntaktická chyba

V zásobníku výpočtu je očekávána matice, která však není k dispozici.

517

Vnitřní syntaktická chyba

Neznámá instrukce, např. dokument s novější funkcí je načten do starší verze, která tuto funkci neobsahuje.

518

Vnitřní syntaktická chyba

Proměnná není k dispozici

519
#VALUE!

Žádná hodnota (v buňce se zobrazí #VALUE! namísto Chyba:519)

Výsledkem vzorce je hodnota, která neodpovídá definici; nebo buňka odkazovaná ve vzorci obsahuje text místo čísla.

520

Vnitřní syntaktická chyba

Kompilátor vrátil neznámý kód kompilátoru.

521
#NULL!

Žádný kód nebo žádný výsledek.

Žádný kód nebo žádný výsledek.

522

Cyklický odkaz

Vzorec odkazuje přímo nebo nepřímo sám na sebe a volba Iterace není povolena v - LibreOffice Calc - Výpočty.

523

Výpočet nekonverguje

Funkce nedosáhla cílové hodnoty, nebo iterativní odkazy nedosáhly minimální změny v nastavených mezích.

524
#REF!

Neplatný odkaz (v buňce se zobrazí #REF! namísto Chyba:524)

Kompilátor: nelze vyhodnotit název sloupce nebo řádku. Interpret: ve vzorci chybí sloupec, řádek nebo list s odkazovanou buňkou.

525
#NAME?

Neplatné názvy

Identifikátor nelze vyhodnotit. Např. neplatný odkaz, neplatný název funkce, neplatný sloupec/řádek, chybějící makro, nesprávný desetinný oddělovač nebo nenalezený doplněk.

527

Interní přetečení

Interpret: Odkazy (např. když buňka odkazuje na buňku) jsou příliš zanořené.

530

Žádný doplněk

Interpret: Doplněk nenalezen.

531

Žádné macro

Interpret: Makro nenalezeno.

532
#DIV/0!

Dělení nulou

Dělení nulou pomocí operátoru /
Tuto chybu vrací i jiné funkce, například:
VARP s méně než 1 argumentem
STDEVP s méně než jedním argumentem
VAR s méně než 2 argumenty
STDEV s méně než 2 argumenty
STANDARDIZE při stdev=0
NORMDIST při stdev=0

533

Vnořené matice nejsou podporovány.

Například, ={1;{2}}

538

Chyba: Velikost pole nebo matice

Byl překročeno maximum pro řazení (maximum je dvojnásobkem maximálního počtu řádků, tj. pro 1048576 řádků činí 2097152 položek). Táž chyba Err:538 se použije tehdy, když není možné alokovat místo pro dočasnou matici.

539

Nepodporovaný obsah vloženého pole

Například, ={1+2}

540

Externí obsah je zakázán

Funkce vyžaduje (opětovné) načtení externích zdrojů a uživatel ještě načítání externích zdrojů nepotvrdil.


Podpořte nás!