Kódy chyb v aplikaci LibreOffice Calc

Následuje tabulka s přehledem chybových hlášení LibreOffice Calc. Pokud nastane chyba v buňce, která obsahuje kurzor, chybové hlášení se zobrazí ve stavovém řádku.

Kód chyby

Zpráva

Vysvětlení

###

žádná

Buňka není dostatečně široká pro zobrazení celého obsahu.

#FMT

žádná

Hodnota je mimo meze platné pro tento formát

501

Neplatný znak

Znak ve vzorci není platný.

502

Neplatný argument

Neplatný argument funkce. Například záporné číslo ve funkci SQRT(). V tomto případě použijte funkci IMSQRT().

503
#NUM!

Neplatná operace s plovoucí desetinnou čárkou

Výsledek výpočtu přetekl z definovaného rozsahu hodnot.

504

Chyba v seznamu parametrů

Parametr funkce je neplatného typu, např. text místo čísla nebo odkaz k doméně místo odkazu k buňce.

507, 508

Chyba: Chybějící část dvojice

Chybějící závorka, např. uzavírající závorka bez odpovídající otevírací závorky

509

Chybí operátor

Chybějící operátor, např. v "=2(3+4) * ", kde chybí operátor mezi "2" a "(".

510

Chybí proměnná

Chybějící proměnná, např. když jsou dva operátory vedle sebe "=1+*2".

511

Chybí proměnná

Funkce vyžaduje více proměnných než je zadáno, např. funkce AND() nebo OR().

512

Přetečení vzorce

Kompilátor: celkový počet interních symbolů (tj. operátorů, proměnných, závorek) ve vzorci přesáhl 8192.

513

Přetečení řetězce

Kompilátor: identifikátor ve vzorci přesahuje velikost 64 kB. Interpret: výsledek řetězcové operace přesahuje velikost 64 kB.

514

Interní přetečení

Řadící operace s příliš velkým objemem číselných dat (max. 100 000), nebo přetečení zásobníku výpočtu.

515

Vnitřní syntaktická chyba

Neznámá chyba.

516

Vnitřní syntaktická chyba

V zásobníku výpočtu je očekávána matice, která však není k dispozici.

517

Vnitřní syntaktická chyba

Neznámá instrukce, např. dokument s novější funkcí je načten do starší verze, která tuto funkci neobsahuje.

518

Vnitřní syntaktická chyba

Proměnná není k dispozici

519
#VALUE!

Žádný výsledek (v buňce se zobrazí #VALUE! namísto Chyba:519)

Výsledkem vzorce je hodnota, která neodpovídá definici; nebo buňka odkazovaná ve vzorci obsahuje text místo čísla.

520

Vnitřní syntaktická chyba

Kompilátor vrátil neznámý kód kompilátoru.

521
#NULL!

Vnitřní syntaktická chyba (v buňce se zobrazí #NULL! namísto Chyba:521)

Žádný kód nebo žádný výsledek.

522

Cyklický odkaz

Vzorec odkazuje přímo nebo nepřímo sám na sebe a volba Iterace není povolena v - LibreOffice Calc - Výpočty.

523

Výpočet nekonverguje

Funkce nedosáhla cílové hodnoty, nebo iterativní odkazy nedosáhly minimální změny v nastavených mezích.

524
#REF!

Neplatné odkazy (v buňce se zobrazí #REF! namísto Chyba:524)

Kompilátor: nelze vyhodnotit název sloupce nebo řádku. Interpret: ve vzorci chybí sloupec, řádek nebo list s odkazovanou buňkou.

525
#NAME?

Neplatné názvy (v buňce se zobrazí #NAME? namísto Chyba:525)

Identifikátor nelze vyhodnotit. Např. neplatný odkaz, neplatný název domény, neplatný sloupec/řádek, chybějící makro nebo nesprávný desetinný oddělovač.

526

Vnitřní syntaktická chyba

Již se nepoužívá, ale může vzniknout ve starých dokumentech, je-li výsledkem vzorec z domény.

527

Interní přetečení

Interpret: Odkazy (např. když buňka odkazuje na buňku) jsou příliš zanořené.

530

Žádný doplněk

Interpret: Doplněk nenalezen.

531

Žádné macro

Interpret: Makro nenalezeno.

532
#DIV/0!

Dělení nulou

Dělení nulou pomocí operátoru /
Tuto chybu vrací i jiné funkce, například:
VARP s méně než 1 argumentem
STDEVP s méně než jedním argumentem
VAR s méně než 2 argumenty
STDEV s méně než 2 argumenty
STANDARDIZE při stdev=0
NORMDIST při stdev=0

533

Vnořené matice nejsou podporovány.

Například, ={1;{2}}

538

Chyba: Velikost pole nebo matice

-

539

Nepodporovaný obsah vloženého pole

Například, ={1+2}

540

Externí obsah je zakázán

Nastává, pokud se vyskytne funkce, která vyžaduje (opětovné) načtení externích zdrojů a uživatel ještě nepotvrdil načítání externích zdrojů


Podpořte nás!