Vložit buňky

Klepnutím na šipku vedle ikony bude otevřena nástrojová lišta Vložit buňky, kde je možné vkládat buňky, řádky a sloupce do aktuálního listu.

Ikona na liště Nástroje:

Ikona

Vložit buňky

Máte na výběr z následujících ikon:

Vložit buňky dolů

Přesune obsah vybrané oblasti dolů a vloží odpovídající prázdné buňky.

Ikonka

Vložit buňky dolů

Vložit buňky vpravo

Přesune obsah vybrané oblasti doprava a vloží odpovídající prázdné buňky.

Ikonka

Vložit buňky vpravo

Řádky

Vloží celý řádek. Pozice řádku je určena výběrem v listu.

Ikonka

Vložit řádky

Sloupce

Vloží celý sloupec. Počet vložených sloupců je určen počtem vybraných sloupců.

Ikonka

Vložit sloupce

Podpořte nás!