Výchozí vzorec, Datum/čas, Chybová zpráva

Zobrazí informace o aktuálním dokumentu. Implicitně se zobrazuje součet obsahu označených buněk.

Chcete-li změnit implicitně zobrazovaný vzorec, klepněte pravým tlačítkem na pole a poté vyberte požadovaný vzorec. K dispozici jsou vzorce: Průměr, Počet hodnot (COUNTA), Počet čísel (COUNT), Maximum, Minimum, Součet nebo Nic.

Podpořte nás!