Vybrat funkci

Vloží do aktuální buňky výsledek funkce pro oblast buněk. Touto funkcí může být součet, průměr, minimum, maximum nebo počet. Klepněte na buňku, poté na tuto ikonu, vyberte z rozbalovacího seznamu funkci a volitelně upravte oblast buněk. Nebo vyberte buňky, do kterých bude výsledek funkce vložen, a poté klepněte na tuto ikonu. Výsledek funkce se přidá za poslední dolní buňky vybrané oblasti.

Ikona Vybrat funkci

Vybrat funkci

Vybrat funkci bez vybrané oblasti

Pokud sešit obsahuje data, LibreOffice navrhne oblast buněk automaticky. Pokud již oblast buněk obsahuje danou funkci, je možné ji zkombinovat s novou. Pokud oblast obsahuje filtry, místo vybrané funkce se vloží funkce Mezisoučet.

Klepnutím na ikonu Přijmout se použije vzorec zadaný ve vstupním řádku, případně lze klepnout na Zrušit.

Ikona Přijmout

Přijmout

Ikona Zrušit

Zrušit

Vybrat funkci s vybranou oblastí

Pokud obsahuje vybraná oblast dva či více řádků, funkce se vypočítá pro každý sloupec. Výsledky se umístí do prázdných buněk na prvním dostupném řádku pod oblastí, a to pro každý sloupec jeden výsledek.

Pokud obsahuje vybraná oblast jediný řádek, výsledek funkce se umístí do první dostupné buňky napravo od vybrané oblasti.

Podpořte nás!