Přibližování a oddalování v Calcu

Pomocí přiblížení lze zvětšovat a zmenšovat zobrazení na obrazovce. V aplikaci Calc je k dispozici několik způsobu přibližování a oddalování.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte v nabídce Zobrazit - Přiblížení a vyberte z podnabídky hodnotu zvětšení.

Ze stavového řádku:

Klepněte na ikonu plus (nebo minus) v posuvníku přiblížení ve stavovém řádku. Každým klepnutím se obrazovka zvětší (či zmenší) o 10 %.

Přizpůsobte míru zvětšení myší tím, že přetáhnete úchyt posuvníku přiblížení.

Pomocí klávesnice:

Během otáčení kolečkem myši stiskněte .


Posuvník přiblížení v Calcu

note

Minimální míra přiblížení je 20 %, maximální 400 %.


Přibližování posuvníkem

Kromě použití ikon plus a minus můžete nastavit míru přiblížení ručně tím, že přetáhnete úchyt posuvníku.

Můžete také klepnout kamkoliv na posuvník.

note

Středová čára na posuvníku přiblížení představuje míru přiblížení 100 %.


Přístup pomocí nabídky Přiblížení

Zvolte v nabídce Zobrazit - Přiblížení. Výchozími možnostmi jsou:

Přiblížení a režim zobrazení

Otevře dialogové okno Přiblížení a režim zobrazení, v němž lze nastavit míru přiblížení aktuálního dokumentu.

Podpořte nás!