z-test

Vypočítá pro dva výběry dat z-test.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Statistika - z-test


note

Další informace o z-testu naleznete v příslušném článku na Wikipedii.


Data

Oblast proměnné 1: Odkaz na oblast první analyzované řady dat.

Oblast proměnné 2: Odkaz na oblast druhé analyzované řady dat.

Výsledky do: Odkaz na levou horní buňku oblasti, v níž se test zobrazí.

Seskupit podle

Vyberte, zda jsou vstupní data rozmístěna po sloupcích nebo řádcích.

Příklad

Následující tabulka obsahuje dvě množiny dat.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Výsledky z-testu:

Následující tabulka zobrazuje z-test pro výše uvedené řady dat:

z-test

Alfa

0.05

Rozdíl středních hodnot v hypotéze

0

Proměnná 1

Proměnná 2

Známý rozptyl

0

0

Střední hodnota

16.9230769231

20.4615384615

Pozorování

13

13

Pozorovaný rozdíl středních hodnot

-3.5384615385

z

#DIV/0!

P (Z<=z) jednostranný

#DIV/0!

z kritické jednostranný

1.644853627

P (Z<=z) dvoustranný

#DIV/0!

z kritické dvoustranný

1.9599639845


Podpořte nás!