F-test

Vypočítá pro dva výběry dat F-test.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Statistika - F-test


F-test je statistický test, v němž má testovací statistika za předpokladu platnosti nulové hypotézy F rozdělení.

note

Další informace o F-testu naleznete v příslušném článku na Wikipedii.


Data

Oblast proměnné 1: Odkaz na oblast první analyzované řady dat.

Oblast proměnné 2: Odkaz na oblast druhé analyzované řady dat.

Výsledky do: Odkaz na levou horní buňku oblasti, v níž se test zobrazí.

Seskupit podle

Vyberte, zda jsou vstupní data rozmístěna po sloupcích nebo řádcích.

Příklad

Následující tabulka obsahuje dvě množiny dat.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Výsledky F-testu:

Následující tabulka zobrazuje F-test pro výše uvedené řady dat:

F-test

Alfa

0.05

Proměnná 1

Proměnná 2

Střední hodnota

16.9230769231

20.4615384615

Rozptyl

125.0769230769

94.4358974359

Pozorování

13

13

df

12

12

F

1.3244637524

P (F<=f) pravostranný

0.3170614146

F kritické pravostranný

2.6866371125

P (F<=f) levostranný

0.6829385854

F kritické levostranný

0.3722125312

P dvoustranný

0.6341228293

F kritické dvoustranný

0.3051313549

3.277277094


Podpořte nás!