Chí kvadrát test

Vypočítá pro výběr dat chí kvadrát test.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Statistika - Chí kvadrát test


note

Další informace o chí kvadrát testu naleznete v příslušném článku na Wikipedii.


Data

Vstupní oblast: Odkaz na analyzovanou oblast dat.

Výsledky do: Odkaz na levou horní buňku oblasti, v níž se mají zobrazit výsledky.

Seskupit podle

Vyberte, zda jsou vstupní data rozmístěna po sloupcích nebo řádcích.

Příklad

Následující tabulka obsahuje dvě množiny dat.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Výsledky chí kvadrát testu:

Test nezávislosti (chí kvadrát)

Alfa

0.05

df

12

P-hodnota

2.32567054678584E-014

Testová statistika

91.6870055842

Kritická hodnota

21.0260698175


Podpořte nás!