Vzorkování

Vytvoří tabulku s daty vzorkovanými z jiné tabulky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Statistika - Vzorkování


Sampling allows you to pick data from a source table (population) to fill a target table. The sampling can be random or in a periodic basis, as well as with or without sample replacement in the source table.

note

Vzorkování probíhá po řádcích. To znamená, že se vybere a do cílové tabulky zkopíruje celý řádek zdrojové tabulky.


Data

Vstupní oblast: Odkaz na analyzovanou oblast dat.

Výsledky do: Odkaz na levou horní buňku oblasti, v níž se mají zobrazit výsledky.

Metoda vzorkování

Random

Picks exactly Sample Size lines of the source table in a random way.

Sample size

Number of lines sampled from the source table. The Sample size is limited to the population size for all sampling methods without replacement.

With replacement

When checked, put back samples in population (source table) after draw. A sample can be drawn more than once and therefore a larger sample size than population is possible. This option is mutually exclusive with Keep order. When unchecked, a sample drawn is not put back to the population and sample size is limited to population size.

Keep order

When checked, samples are drawn in order of population data. Samples are not put back to the population (exclusive with With replacement). This option is automatically checked for Periodic sampling. When unchecked, samples are drawn in random order.

Periodic

Picks lines in a pace defined by Period.

Period

The number of lines to skip periodically when sampling. The Period is limited to the population size.

Příklad

V příkladu vzorkování bude použita následující tabulka zdrojových dat:

A

B

C

1

11

21

31

2

12

22

32

3

13

23

33

4

14

24

34

5

15

25

35

6

16

26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39


Výsledkem vzorkování s periodou 2 bude následující tabulka:

12

22

32

14

24

34

16

26

36

18

28

38


Podpořte nás!