Vzorkování

Vytvoří tabulku s daty vzorkovanými z jiné tabulky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Statistika - Vzorkování


Vzorkování umožňuje vybrat data ze zdrojové tabulky (populace) a vyplnit jimi cílovou tabulku. Vzorkovat je možné náhodně nebo periodicky a také s opakováním nebo bez opakování.

note

Vzorkování probíhá po řádcích. To znamená, že se vybere a do cílové tabulky zkopíruje celý řádek zdrojové tabulky.


Data

Vstupní oblast: Odkaz na analyzovanou oblast dat.

Výsledky do: Odkaz na levou horní buňku oblasti, v níž se mají zobrazit výsledky.

Metoda vzorkování

Náhodně

Ze zdrojové tabulky se náhodným způsobem vybere počet řádků rovný Velikosti vzorku.

Velikost vzorku

Počet řádků vzorkovaný ze zdrojové tabulky. U všech metod vzorkování bez opakování je velikost vzorku omezena velikostí populace.

S opakováním

Je-li zaškrtnuto, po výběru se vzorek vrátí zpět do populace (zdrojové tabulky). Vzorek tak může být vybrán více než jednou, a proto je možné mít výběr větší než populaci. Tato možnost se vzájemně vylučuje s možností Zachovat pořadí. Není-li zaškrtnuto, vybraný vzorek se do populace nevrací a celková velikost vzorku je omezena velikostí populace.

Zachovat pořadí

Je-li zaškrtnuto, vzorky se vybírají v pořadí v populaci. Vzorky se do populace zpět nevracejí (vylučuje se s možností S opakováním). Tato možnost je automaticky zaškrtnuta pro metodu vzorkování Periodicky. Není-li zaškrtnuto, vzorky se vybírají v náhodném pořadí.

Periodicky

Vybírá řádky v kroku určeném v poli Perioda.

Perioda

Počet řádků, které se při vzorkování periodicky přeskakují. Hodnota Perioda je omezena velikostí populace.

Příklad

V příkladu vzorkování bude použita následující tabulka zdrojových dat:

A

B

C

1

11

21

31

2

12

22

32

3

13

23

33

4

14

24

34

5

15

25

35

6

16

26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39


Výsledkem vzorkování s periodou 2 bude následující tabulka:

12

22

32

14

24

34

16

26

36

18

28

38


Podpořte nás!