Vzorkování

Vytvoří tabulku s daty vzorkovanými z jiné tabulky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Statistika - Vzorkování


Vzorkování umožňuje vybrat data ze zdrojové tabulky a vyplnit jimi cílovou tabulku. Vzorkovat je možné náhodně nebo periodicky.

note

Vzorkování probíhá po řádcích. To znamená, že se vybere a do cílové tabulky zkopíruje celý řádek zdrojové tabulky.


Data

Vstupní oblast: Odkaz na analyzovanou oblast dat.

Výsledky do: Odkaz na levou horní buňku oblasti, v níž se mají zobrazit výsledky.

Metoda vzorkování

Náhodně: Ze zdrojové tabulky se náhodným způsobem vybere počet řádků rovný Velikosti vzorku.

Velikost vzorku: Počet řádků vzorkovaný ze zdrojové tabulky.

Periodicky: Vyberou se řádky v intervalech určených Periodou.

Perioda: Počet řádků, které se budou při vzorkování periodicky přeskakovat.

Příklad

V příkladu vzorkování bude použita následující tabulka zdrojových dat:

A

B

C

1

11

21

31

2

12

22

32

3

13

23

33

4

14

24

34

5

15

25

35

6

16

26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39


Výsledkem vzorkování s periodou 2 bude následující tabulka:

12

22

32

14

24

34

16

26

36

18

28

38


Podpořte nás!