Klouzavý průměr

Vypočítá klouzavý průměr časové řady.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Statistika - Klouzavý průměr


note

Další informace o klouzavém průměru naleznete v příslušném článku na Wikipedii.


Data

Vstupní oblast: Odkaz na analyzovanou oblast dat.

Výsledky do: Odkaz na levou horní buňku oblasti, v níž se mají zobrazit výsledky.

Oříznout vstupní oblast podle skutečných dat

Zaškrtněte toto pole, chcete-li umožnit, aby byla před výpočtem klouzavého průměru vstupní oblast oříznuta podle skutečných dat. Při oříznutí se ignorují nepoužité či prázdné buňky nacházející se za poslední neprázdnou buňkou vstupní oblasti, a omezují tak výpočet klouzavého průměru na skutečná data. Pole je ve výchozím nastavení zaškrtnuto.

Seskupit podle

Vyberte, zda jsou vstupní data rozmístěna po sloupcích nebo řádcích.

Parametry

Interval: Počet hodnot použitých pro výpočet klouzavého průměru.

Příklad

Následující tabulka obsahuje dvě časové řady. První představuje jednotkový impuls v čase t=0, druhá jednotkový impuls v čase t=2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Výsledný klouzavý průměr:

Sloupec 1

Sloupec 2

#N/A

#N/A

0.3333333333

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#N/A

#N/A


Podpořte nás!