Fourierova analýza

Vytvoří Fourierovu analýzu množiny dat: vypočítá diskrétní Fourierovu transformaci (DFT) vstupní matice komplexních čísel s využitím algoritmu rychlé Fourierovy transformace (FFT).

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Statistika - Fourierova analýza


note

Další informace o Fourierově analýze naleznete v angličtině v příslušném článku na Wikipedii.


Data

Vstupní oblast: Odkaz na analyzovanou oblast dat.

Výsledky do: Odkaz na levou horní buňku oblasti, v níž se mají zobrazit výsledky.

Vstupní oblast má popisek: Zaškrtněte, pokud první řádek nebo sloupec vstupní matice obsahuje popisky, a není tak součástí dat pro analýzu.

Vstupní oblast je oblast velikosti 2 × N či N × 2 představující matici komplexních čísel, která se má transformovat, kde N je rozměr matice. Matice představuje reálnou a imaginární část dat.

Seskupit podle

Vyberte, zda jsou vstupní data rozmístěna po sloupcích nebo řádcích.

Možnosti:

Inverzní: Je-li zaškrtnuto, vypočítá se inverzní diskrétní Fourierova transformace.

Polární: Je-li zaškrtnuto, výsledky budou v polárních souřadnicích (velikost, fáze).

Minimální velikost pro výstup v polárním tvaru (v dB): používá se pouze tehdy, je-li výstup v polárním tvaru. Všechny frekvenční složky s velikostí menší než tato hodnota v decibelech budou potlačeny a nahrazeny položkami s nulovou velikostí a fází. To bývá velmi prospěšné při hledání spektra velikostí a fází pro vstupní signál, protože při použití algoritmu FFT se vždy objeví malé zaokrouhlovací chyby, které mají za následek nesprávné nenulové fáze pro neexistující frekvence. Volbou vhodné hodnoty tohoto parametru lze těmto složkám pro neexistující frekvence zamezit.

Otevřít soubor s příkladem:

Příklady

Zdrojová data jsou pro tento příklad stejná jako na stránce funkce FOURIER.

Fourierova transformace

Fourierova transformace

Vstupní oblast dat: $B$6:$C$40

Vstupní oblast dat: $B$6:$C$40

Reálná

Imaginární

Velikost

Fáze

17.1775578743134

3.88635177703826E-15

17.1775578743134

2.26245884628906E-16

3.428868795359

2.37164790000189

4.16915518748944

0.605113892937279

-6.80271615433369

-15.1345439297576

16.5931120359682

-1.99322000923881

-1.605447356601

-5.08653060378972

5.33387802617444

-1.87652762269615

0.395847917447356

-2.41926785527625

2.45143886917874

-1.40861048708919

-1.49410383304833

-2.39148041275

2.81984482347817

-2.12922380028329

0.87223579298981

-1.14394086206797

1.43853952829993

-0.919353665468368

1.5332458505929

0.678159168870983

1.6765269746366

0.416434654153369

0.450563708411459

0.22911248792634

0.505470263676592

0.470425948779898

0.545106616940358

0.411028927740438

0.682704916689207

0.646077879418302

2.22685996425193

-2.43092236748302

3.29670879167654

-0.829181229907427

-1.61522859107175

-2.41682657284899

2.90689079338124

-2.15994697868441

1.30245078290168

1.45443785733126

1.95237484175544

0.840472341525344

1.57930628561185

-1.33862736591677

2.07029745895472

-0.70310180067089

-1.07572227365276

-0.921557968003809

1.41649126309482

-2.43322886402899

-0.055782417923803

-1.81336029451831

1.81421807837012

-1.60154853447151

-0.577666040004067

1.38887243891951

1.50421564456836

1.96495487990047

-0.826878282157686

-0.186591000796403

0.847669685126376

-2.91965280961949

-0.826878282157715

0.186591000796416

0.847669685126408

2.91965280961948

-0.577666040004051

-1.38887243891954

1.50421564456838

-1.96495487990045

-0.055782417923785

1.81336029451832

1.81421807837012

1.6015485344715

-1.07572227365276

0.921557968003802

1.41649126309482

2.433228864029

1.57930628561187

1.33862736591678

2.07029745895474

0.703101800670888

1.3024507829017

-1.45443785733125

1.95237484175543

-0.840472341525331

-1.61522859107176

2.416826572849

2.90689079338125

2.15994697868441

2.22685996425191

2.43092236748304

3.29670879167653

0.829181229907435

0.545106616940365

-0.411028927740441

0.682704916689214

-0.646077879418299

0.450563708411458

-0.229112487926344

0.505470263676594

-0.470425948779905

1.53324585059292

-0.678159168870965

1.6765269746366

-0.416434654153355

0.872235792989797

1.14394086206799

1.43853952829994

0.919353665468386

-1.49410383304834

2.39148041275001

2.81984482347818

2.12922380028329

0.395847917447327

2.41926785527626

2.45143886917875

1.4086104870892

-1.60544735660102

5.08653060378972

5.33387802617445

1.87652762269616

-6.80271615433379

15.1345439297575

16.5931120359682

1.99322000923882

3.42886879535907

-2.37164790000194

4.16915518748952

-0.605113892937279


Podpořte nás!