Exponenciální vyrovnávání

Vytvoří vyhlazené časové řady.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Statistika - Exponenciální vyrovnávání


Exponenciální vyhlazování je technika filtrování množiny dat, jejímž účelem je vytvořit vyhlazená data. Používá se v mnoha oblastech, například na burzách, v ekonomii nebo pro měření.

note

Další informace o exponenciálním vyrovnávání naleznete v příslušném článku na Wikipedii.


Data

Vstupní oblast: Odkaz na analyzovanou oblast dat.

Výsledky do: Odkaz na levou horní buňku oblasti, v níž se mají zobrazit výsledky.

Seskupit podle

Vyberte, zda jsou vstupní data rozmístěna po sloupcích nebo řádcích.

Parametry

Vyrovnávací konstanta: Parametr mezi 0 a 1 představující v rovnici vyrovnávání koeficient tlumení alfa.

Příklad

Následující tabulka obsahuje dvě časové řady. První představuje jednotkový impuls v čase t=0, druhá jednotkový impuls v čase t=2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Výsledek vyrovnávání s vyrovnávací konstantou 0,5:

Alfa

0.5

Sloupec 1

Sloupec 2

1

0

1

0

0.5

0

0.25

0.5

0.125

0.25

0.0625

0.125

0.03125

0.0625

0.015625

0.03125

0.0078125

0.015625

0.00390625

0.0078125

0.001953125

0.00390625

0.0009765625

0.001953125

0.0004882813

0.0009765625

0.0002441406

0.0004882813


Podpořte nás!