Popisná statistika

Vyplní v sešitu tabulku se základními statistickými vlastnostmi množiny dat.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Statistika - Popisná statistika


Analytický nástroj Popisná statistika vypočte pro data ze vstupní oblasti jednorozměrnou statistiku, zahrnující charakteristiky polohy a variability dat.

note

Další informace o popisné statistice naleznete v příslušném článku na Wikipedii.


Data

Vstupní oblast: Odkaz na analyzovanou oblast dat.

Výsledky do: Odkaz na levou horní buňku oblasti, v níž se mají zobrazit výsledky.

Seskupit podle

Vyberte, zda jsou vstupní data rozmístěna po sloupcích nebo řádcích.

Příklad

Jako příklad budou použita následující data

A

B

C

1

Matematika

Fyzika

Biologie

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Následující tabulka zobrazuje výsledky popisné statistiky pro výše uvedený výběr dat.

Sloupec 1

Sloupec 2

Sloupec 3

Střední hodnota

41.9090909091

59.7

44.7

Standardní chyba

3.5610380138

5.3583786934

4.7680650629

Modus

47

49

60

Medián

40

64.5

43.5

Rozptyl

139.4909090909

287.1222222222

227.3444444444

Směrodatná odchylka

11.8106269559

16.944681237

15.0779456308

Špičatost

-1.4621677981

-0.9415988746

1.418052719

Šikmost

0.0152409533

-0.2226426904

-0.9766803373

Oblast

31

51

50

Minimum

26

33

12

Maximum

57

84

62

Součet

461

597

447

Počet

11

10

10


Podpořte nás!