Popisná statistika

Vyplní v sešitu tabulku se základními statistickými vlastnostmi množiny dat.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Statistika - Popisná statistika


Analytický nástroj Popisná statistika vypočte pro data ze vstupní oblasti jednorozměrnou statistiku, zahrnující charakteristiky polohy a variability dat.

note

Další informace o popisné statistice naleznete v příslušném článku na Wikipedii.


Data

Vstupní oblast: Odkaz na analyzovanou oblast dat.

Výsledky do: Odkaz na levou horní buňku oblasti, v níž se mají zobrazit výsledky.

Seskupit podle

Vyberte, zda jsou vstupní data rozmístěna po sloupcích nebo řádcích.

Příklad

Jako příklad budou použita následující data

A

B

C

1

Matematika

Fyzika

Biologie

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Následující tabulka zobrazuje výsledky popisné statistiky pro výše uvedený výběr dat.

Matematika

Fyzika

Biologie

Střední hodnota

41.9090909091

59.7

44.7

Standardní chyba

3.5610380138

5.3583786934

4.7680650629

Modus

47

49

60

Medián

40

64.5

43.5

Rozptyl

139.4909090909

287.1222222222

227.3444444444

Směrodatná odchylka

11.8106269559

16.944681237

15.0779456308

Špičatost

-1.4621677981

-0.9415988746

1.418052719

Šikmost

0.0152409533

-0.2226426904

-0.9766803373

Oblast

31

51

50

Minimum

26

33

12

Maximum

57

84

62

Součet

461

597

447

Počet

11

10

10


Podpořte nás!