Kovariance

Vypočítá kovarianci dvou množin číselných dat.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Statistika - Kovariance


Kovariance je míra toho, jak se dvě náhodné veličiny společně mění.

note

Další informace o statistické kovarianci naleznete v příslušném článku na Wikipedii.


Data

Vstupní oblast: Odkaz na analyzovanou oblast dat.

Výsledky do: Odkaz na levou horní buňku oblasti, v níž se mají zobrazit výsledky.

Seskupit podle

Vyberte, zda jsou vstupní data rozmístěna po sloupcích nebo řádcích.

Příklad

Jako příklad budou použita následující data

A

B

C

1

Matematika

Fyzika

Biologie

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Následující tabulka zobrazuje výsledky kovariance pro výše uvedený výběr dat.

Kovariance

Sloupec 1

Sloupec 2

Sloupec 3

Sloupec 1

126.8099173554

Sloupec 2

-61.4444444444

258.41

Sloupec 3

-32

53.11

204.61


Podpořte nás!