Korelace

Vypočítá korelaci dvou množin číselných dat.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Statistika - Korelace


Korelační koeficient (hodnota mezi −1 a +1) udává, jak silně jsou na sobě závislé dvě veličiny. Hodnotu korelačního koeficientu pro dvě veličiny umožňuje nalézt funkce CORREL nebo nástroj ze statistické analýzy dat.

Korelační koeficient +1 znamená dokonalou pozitivní korelaci.

Korelační koeficient −1 znamená dokonalou negativní korelaci.

note

Další informace o statistické korelaci naleznete v příslušném článku na Wikipedii.


Data

Vstupní oblast: Odkaz na analyzovanou oblast dat.

Výsledky do: Odkaz na levou horní buňku oblasti, v níž se mají zobrazit výsledky.

Seskupit podle

Vyberte, zda jsou vstupní data rozmístěna po sloupcích nebo řádcích.

Příklad

Jako příklad budou použita následující data

A

B

C

1

Matematika

Fyzika

Biologie

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Následující tabulka zobrazuje výsledky korelace pro výše uvedený výběr dat.

Korelace

Sloupec 1

Sloupec 2

Sloupec 3

Sloupec 1

1

Sloupec 2

-0.4029254917

1

Sloupec 3

-0.2107642836

0.2309714048

1


Podpořte nás!