Analýza rozptylu (ANOVA)

Provede pro danou množinu dat analýzu rozptylu (ANOVA).

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Statistika - Analýza rozptylu (ANOVA)


ANOVA je zkratka slov ANalysis Of VAriance (analýza rozptylu). Tento nástroj provede analýzu rozptylu (ANOVA) pro danou množinu dat.

note

Další informace o analýze rozptylu naleznete v příslušném článku na Wikipedii.


Data

Vstupní oblast: Odkaz na analyzovanou oblast dat.

Výsledky do: Odkaz na levou horní buňku oblasti, v níž se mají zobrazit výsledky.

Seskupit podle

Vyberte, zda jsou vstupní data rozmístěna po sloupcích nebo řádcích.

Typ

Vyberte, zda se jedná o jednofaktorovou nebo dvoufaktorovou analýzu rozptylu.

Parametry

Alfa: hladina významnosti testu.

Řádky na výběr: Určuje, kolik má výběr řádků.

Příklad

Jako příklad budou použita následující data

A

B

C

1

Matematika

Fyzika

Biologie

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Následující tabulka zobrazuje výsledky analýzy rozptylu (ANOVA) pro výše uvedený výběr dat.

ANOVA - jednofaktorová

Alfa

0.05

Skupiny

Počet

Součet

Střední hodnota

Rozptyl

Sloupec 1

11

461

41.9090909091

139.4909090909

Sloupec 2

10

597

59.7

287.1222222222

Sloupec 3

10

447

44.7

227.3444444444

Zdroj variability

SS

df

MS

F

P-hodnota

F kritické

Mezi skupinami

1876.5683284457

2

938.2841642229

4.3604117704

0.0224614952

3.340385558

Ve skupinách

6025.1090909091

28

215.1824675325

Celkem

7901.6774193548

30


Podpořte nás!