Minigrafy

Minigrafy jsou malé grafy zobrazené uvnitř buňky.

Minigrafy se nastavují pro jednotlivé buňky, avšak je možné spojit více minigrafů do skupiny sdílející vlastnosti pro jejich vykreslování. Pro každý minigraf je definována jedinečná oblast dat, která se pro vykreslení použijí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Minigraf.


Data

Vstupní oblast: zadejte oblast buněk s daty. Oblast můžete vybrat myší po použití tlačítka Zmenšit.

Výstupní oblast: zadejte oblast buněk, v nichž se minigraf zobrazí. Oblast můžete vybrat myší po použití tlačítka Zmenšit.

Vlastnosti

Typ: vyberte typ minigrafu z rozbalovacího seznamu. Možnostmi jsou:

Šířka čáry: zadejte hodnotu šířku čáry ručně nebo pomocí rolovacího tlačítka.

Zobrazit prázdné buňky jako: volby jsou dostupné v rozbalovacím seznamu:

Zobrazit skryté: zaškrtněte, chcete-li zobrazit sloupce nebo skládané sloupce pro všechna data oblasti včetně skrytých buněk. Není-li zaškrtnuto, skrytá data se ignorují.

Zprava doleva: zaškrtněte, chcete-li, aby minigrafy zobrazovaly data v obráceném pořadí.

Barvy

Řada: vyberte hlavní barvu minigrafů.

Záporné body: zaškrtněte a vyberte barvu záporných bodů.

Vysoké body: zaškrtněte a vyberte barvu vysokých bodů.

Nízké body: zaškrtněte a vyberte barvu nízkých bodů.

Značka: zaškrtněte a vyberte barvu datových bodů (pouze čárový typ).

První bod: zaškrtněte a vyberte barvu prvního bodu.

Poslední bod: zaškrtněte a vyberte barvu posledního bodu.

Osy

Zobrazit osu X: zaškrtněte, chcete-li pro minigrafy zobrazit osu X.

Svislé minimum, Svislé maximum: zaškrtněte, chcete-li nastavit minimální (maximální) hodnotu pro osu Y. Vyberte jednu z následujících možností:

Podpořte nás!