Možnosti

Dialog Možnosti pro Řešitele se používá pro nastavení některých možností.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Řešitel a klepněte na tlačítko Možnosti.


Aktuálního řešitele nastavíte pomocí dialogu Možnosti.

Další řešitele můžete nainstalovat jako rozšíření, pokud jsou k dispozici. Otevřete Nástroje - Správce rozšíření a přejděte na webové stránky s rozšířeními, kde můžete požadované rozšíření najít.

Vyberte funkci Řešitel ze seznamu pro použití a konfiguraci. Seznam je neaktivní, pokud je nainstalována pouze jedna funkce Řešitele.

V poli Nastavení zkontrolujte všechna nastavení, která chcete použít pro aktuální operaci hledání řešení (goal seeking). Pokud může mít aktuální možnost různé hodnoty, je dostupné tlačítko Upravit. Klepnutím na toto tlačítko otevřete dialog, kde můžete hodnotu změnit.

Klepnutím na OK změny potvrdíte a vrátíte se na dialog Řešitel.

Podpořte nás!