Možnosti řešitele

Pomocí dialogového okna Možnosti nastavíte algoritmus řešitele.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Řešitel a klepněte na tlačítko Možnosti.


Klepnutím na OK změny potvrdíte a vrátíte se na dialog Řešitel.

Řešitel

Vyberte algoritmus řešitele. Seznam je neaktivní, pokud je nainstalován pouze jeden algoritmus.

note

Další řešitele můžete nainstalovat jako rozšíření, pokud jsou k dispozici. Otevřete Nástroje - Správce rozšíření a přejděte na webové stránky s rozšířeními, kde můžete požadované rozšíření najít.


Nastavení

Nastavte aktuálního řešitele. V poli Nastavení zkontrolujte všechna nastavení, která chcete použít pro aktuální operaci hledání řešení. Pokud může mít aktuální možnost různé hodnoty, je dostupné tlačítko Upravit. Klepnutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno, kde můžete hodnotu změnit.

Upravit

Pokud lze hodnotu aktuální položky v seznamu Nastavení upravit, můžete klepnout na tlačítko Upravit. Otevře se dialogové okno, v němž můžete hodnotu změnit.

Pole Upravit nastavení

Zadejte nebo změňte hodnotu vybraného nastavení.

Podpořte nás!