Řešitel

Otevře dialogové okno Řešitel. Řešitel umožňuje řešit rovnice s více neznámými pomocí metod hledání řešení (goal seeking).

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Řešitel.


Řešit rovnice pomocí Řešitele

Cílem postupu Řešitele je nalézt takové hodnoty proměnných v rovnici, které vedou k optimalizované hodnotě v cílové buňce, označované také jako "objective". Můžete zvolit, zda má být hodnota v cílové buňce maximální, minimální nebo se má blížit ke stanovené hodnotě.

Počáteční hodnoty proměnných jsou vloženy v obdélníkové oblasti buněk, kterou zadáte do pole Změnou buněk.

Můžete definovat sérii omezujících podmínek, která nastaví omezení pro určité buňky. Například můžete nastavit omezení, že jedna z proměnných nebo buněk musí být větší než jiná proměnná nebo nesmí být větší než zvolená hodnota. Můžete také definovat omezení, že jedna nebo více proměnných musí být celé nebo binární číslo (binární číslo obsahuje pouze 1 a 0).

Ikona poznámky

Výchozí funkce Řešitele podporuje pouze lineární rovnice.


Podpořte nás!