WORKDAY.INTL

Vrátí datum vypočtené z počátečního data a určeného počtu pracovních dnů před nebo za tímto počátečním datem. Výpočet může uvažovat víkendy a svátky, které se nepočítají jako pracovní dny.

Syntaxe

WORKDAY.INTL(Počáteční datum; Dny [; Víkend [; Svátky]])

Počáteční datum: je datum, od kterého se bude počítat.

Dny počet pracovních dní. Kladná hodnota znamená výsledek po počátečním datu, záporná hodnota znamená výsledek před počátečním datem.

Víkend je volitelný parametr – číslo nebo řetězec používaný k zadání dnů v týdnu, které jsou víkendové dny a nejsou považovány za pracovní dny. Víkend je víkendové číslo nebo řetězec, který určuje, kdy nastane víkend. Hodnoty čísel víkendu udávají následující dny víkendu:

Čísla od 1 do 7 pro dvoudenní víkendy a 11 a17 pro jednodenní víkendy.

Číslo

Víkend

1 nebo neuvedena

Sobota a neděle

2

Neděle a pondělí

3

Pondělí a úterý

4

Úterý a středa

5

Středa a čtvrtek

6

Čtvrtek a pátek

7

Pátek a sobota

11

Pouze neděle

12

Pouze pondělí

13

Pouze úterý

14

Pouze středa

15

Pouze čtvrtek

16

Pouze pátek

17

Pouze sobota


Řetězec Víkend poskytuje jiný způsob, jak definovat týdenní pracovní dny. Musí mít sedm (7) znaků - nuly (0) pro pracovní den a jedničky (1) pro nepracovní den. Každý znak představuje den v týdnu od pondělí. Pouze znaky 1 a 0 jsou platné. "1111111" je neplatný řetězec a neměl by být použit. Například řetězec víkendu "0000011" definuje sobotu a neděli jako nepracovní dny.

Svátky je nepovinný seznam datumů, které musí být považovány za nepracovní dny. Seznam může být uveden v oblasti buněk.

note

Když vkládáte ve vzorci datum, lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače mohou být interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data vložená v tomto formátu nemusí být vždy rozpoznána a výsledkem mohou být chybné výpočty. Abyste zabránili chybné interpretaci data jako součásti vzorce, použijte funkci DATE, například DATE(1954;7;20), nebo datum uzavřete do uvozovek a použijte zápis podle normy ISO 8601, například "1954-07-20". Vyhněte se formátům závislým na národním prostředí, jako je například "07/20/54", výpočet pak může vést k chybám, pokud je dokument načten v jiném národním prostředí.


tip

Jednoduchá konverze je možná pro data a časy ISO 8601 v rozšířených formátech s oddělovači. Pokud dojde k chybě #VALUE!, potom vyberte jinou hodnotu ve výběrovém seznamu než Vrátit chybu #VALUE! v - LibreOffice Calc - Vzorec, button Podrobnosti... v sekci "Podrobné nastavení výpočtů", Vlastní (převod textu na čísla a další).


Příklady

Který den přijde po 20 pracovních dnech po 13. prosinci 2016? Zadejte počáteční datum v C3 a počet pracovních dnů v D3.

Parametr víkend (číslo) může zůstat prázdný nebo být definován jako 1 pro výchozí víkend (nepracovní dny) - sobotu a neděli.

Buňky F3 až J3 obsahují pět (5) svátků pro Vánoce a Nový rok ve formátu datumu: 24. prosince 2016; 25. prosince 2016; 26. prosince 2016; 31. prosince 2016; a 1. ledna 2017.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;;F3:J3) vrátí 11. ledna 2017 ve výsledné buňce, řekněme D6 (použijte pro buňku formát datumu).

Chcete-li definovat pátek a sobotu jako víkendové dny, použijte víkendový parametr 7.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;7;F3:J3) vrátí 15. ledna 2017 s víkendovým parametrem 7.

Chcete-li definovat neděli jako víkendový den, použijte parametr víkend 11.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;11;F3:J3) vrátí 9. ledna 2017.

Případně můžete použít řetězec víkendu „0000001“ pro víkend obsahující pouze neděli.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;"0000001";F3:J3) vrátí 9. ledna 2017.

Tuto funkci lze použít bez dvou volitelných parametrů - den v týdnu a svátky - tím, že je vynecháte:

=WORKDAY.INTL(C3;D3) dává výsledek: 10. ledna 2017.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.WORKDAY.INTL

Podpořte nás!