WORKDAY

Vrátí číslo, které je možné naformátovat jako datum. Poté získáte datum, které následuje určitý počet pracovních dní po počátečním datu.

note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Syntaxe

WORKDAY(Počáteční datum; Dny [; Svátky]])

Počáteční datum je datum, od kterého se provádí výpočet. Je-li počáteční datum pracovní den, bude zahrnuto do výsledku.

Dny počet pracovních dní. Kladná hodnota znamená výsledek po počátečním datu, záporná hodnota znamená výsledek před počátečním datem.

Svátky - volitelný seznam svátků. Toto jsou nepracovní dny. Zadejte oblast buněk, ve které jsou vypsány jednotlivé svátky.

note

Když vkládáte ve vzorci datum, lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače mohou být interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data vložená v tomto formátu nemusí být vždy rozpoznána a výsledkem mohou být chybné výpočty. Abyste zabránili chybné interpretaci data jako součásti vzorce, použijte funkci DATE, například DATE(1954;7;20), nebo datum uzavřete do uvozovek a použijte zápis podle normy ISO 8601, například "1954-07-20". Vyhněte se formátům závislým na národním prostředí, jako je například "07/20/54", výpočet pak může vést k chybám, pokud je dokument načten v jiném národním prostředí.


tip

Jednoduchá konverze je možná pro data a časy ISO 8601 v rozšířených formátech s oddělovači. Pokud dojde k chybě #VALUE!, potom vyberte jinou hodnotu ve výběrovém seznamu než Vrátit chybu #VALUE! v - LibreOffice Calc - Vzorec, button Podrobnosti... v sekci "Podrobné nastavení výpočtů", Vlastní (převod textu na čísla a další).


note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklady

Jaké bude datum 17 pracovních dní po 1. prosinci 2001? Do buňky C3 zadejte počáteční datum "2001-12-01" a do D3 počet pracovních dní. Buňky F3 až J3 obsahují vánoční svátky a Nový rok: "2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01-01".

=WORKDAY(C3;D3;F3:J3) vrátí 2001-12-28. Číselný výsledek je možné naformátovat jako datum, například ve formátu YYYY-MM-DD.

Podpořte nás!