WEEKNUM_EXCEL2003

Výsledek značí číslo kalendářního týdne pro datum.

tip

Funkce WEEKNUM_EXCEL2003 je navržena, aby počítala čísla týdnů stejně, jako to prováděl Microsoft Excel 2003. Chcete-li dosáhnout kompatibility se standardem ODF OpenFormula a s programem Excel 2010, použijte funkci WEEKNUM. Pokud potřebujete čísla týdnů podle normy ISO 8601, použijte funkci ISOWEEKNUM. Ve verzích LibreOffice starších než 5.1 se funkce WEEKNUM_EXCEL2003 nazývala WEEKNUM_ADD.


Syntaxe

WEEKNUM_EXCEL2003(Datum; Návratový typ)

Datum je datum v kalendářním týdnu.

Návratový typ je 1 pro týden začínající nedělí, 2 pro týden začínající pondělkem.

Příklady

Do kterého kalendářního týdne spadá datum 2001-12-24?

=WEEKNUM_EXCEL2003(DATE(2001;12;24);1) vrátí 52.

Podpořte nás!