WEEKNUM_OOO

WEEKNUM_OOO vypočte číslo týdne v roce pro hodnotu reprezentující datum.

note

Tato funkce existuje kvůli interoperabilitě s verzemi LibreOffice staršími než 5.1.0 a s OpenOffice.org. Vypočítá číslo týdne s použitím systému číslování týdnů, v němž je týdnem číslo 1 týden obsahující 4. leden. Tato funkce neslouží k interoperabilitě s jinými tabulkovými procesory. V nových dokumentech místo ní použijte funkci WEEKNUM nebo ISOWEEKNUM function instead.


Syntaxe

WEEKNUM_OOO(Číslo; Režim)

Číslo je vnitřní číselná reprezentace data.

Režim určuje začátek týdne a typ výpočtu.

1 = neděle

2 = pondělí (ISO 8601)

jiná hodnota = pondělí (ISO 8601)

note

Když vkládáte ve vzorci datum, lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače mohou být interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data vložená v tomto formátu nemusí být vždy rozpoznána a výsledkem mohou být chybné výpočty. Abyste zabránili chybné interpretaci data jako součásti vzorce, použijte funkci DATE, například DATE(1954;7;20), nebo datum uzavřete do uvozovek a použijte zápis podle normy ISO 8601, například "1954-07-20". Vyhněte se formátům závislým na národním prostředí, jako je například "07/20/54", výpočet pak může vést k chybám, pokud je dokument načten v jiném národním prostředí.


tip

Jednoduchá konverze je možná pro data a časy ISO 8601 v rozšířených formátech s oddělovači. Pokud dojde k chybě #VALUE!, potom vyberte jinou hodnotu ve výběrovém seznamu než Vrátit chybu #VALUE! v - LibreOffice Calc - Vzorec, button Podrobnosti... v sekci "Podrobné nastavení výpočtů", Vlastní (převod textu na čísla a další).


Příklad

=WEEKNUM_OOO(DATE(1995;1;1);1) vrátí 1

=WEEKNUM_OOO(DATE(1995;1;1);2) vrátí 52. Týden 1 začíná v pondělí 2. ledna 1995.

Podpořte nás!