WEEKNUM

WEEKNUM vypočítá číslo týdne v roce pro hodnotu reprezentující datum, a to způsobem určeným standardem ODF OpenFormula a kompatibilním s jinými tabulkovými procesory.

Podporovány jsou dva systémy číslování týdnů:

Systém

Description

Systém 1

Systém 1: Prvním týdnem roku, označeným číslem 1, je týden, který obsahuje 1. leden.

Systém 2

Systém 2: Prvním týdnem roku, označeným číslem 1, je týden, který obsahuje první čtvrtek roku. To znamená, že týden číslo 1 kteréhokoliv roku je ten týden, který obsahuje 4. leden. Tento systém spolu s tím, že týden začíná v pondělí, určuje norma ISO 8601.


note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Syntaxe

WEEKNUM(Číslo [; Režim])

Číslo je vnitřní číselná reprezentace data.

Režim určuje začátek týdne a systém číslování týdnů. Tento parametr je nepovinný, není-li zadán, použije se výchozí hodnota 1.

Systém

Režim

Den v týdnu

Systém 1

1

Neděle

2

Pondělí

11

Pondělí

12

Úterý

13

Středa

14

Čtvrtek

15

Pátek

16

Sobota

17

Neděle

Systém 2

21

Pondělí (ISO 8601)

150

(ISO 8601, pro interoperabilitu s Gnumeric)


note

Když vkládáte ve vzorci datum, lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače mohou být interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data vložená v tomto formátu nemusí být vždy rozpoznána a výsledkem mohou být chybné výpočty. Abyste zabránili chybné interpretaci data jako součásti vzorce, použijte funkci DATE, například DATE(1954;7;20), nebo datum uzavřete do uvozovek a použijte zápis podle normy ISO 8601, například "1954-07-20". Vyhněte se formátům závislým na národním prostředí, jako je například "07/20/54", výpočet pak může vést k chybám, pokud je dokument načten v jiném národním prostředí.


tip

Jednoduchá konverze je možná pro data a časy ISO 8601 v rozšířených formátech s oddělovači. Pokud dojde k chybě #VALUE!, potom vyberte jinou hodnotu ve výběrovém seznamu než Vrátit chybu #VALUE! v - LibreOffice Calc - Vzorec, button Podrobnosti... v sekci "Podrobné nastavení výpočtů", Vlastní (převod textu na čísla a další).


Příklady

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);1) vrátí 1

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);2) vrátí 1. Při použití systému 1 je prvním týdnem roku týden obsahující 1. leden.

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);21) vrátí 52. Týden 1 začíná v pondělí 2. ledna 1995.

=WEEKNUM(DATE(1999;1;1);21) vrátí 53. Týden 1 začíná v pondělí 4. ledna 1999.

Podpořte nás!