WEEKDAY

Vrátí den v týdnu pro zadané datum. Není-li zadán typ nebo je-li typ=1, je den vrácen jako celé číslo v rozsahu 1 (neděle) až 7 (sobota). Další typy jsou uvedeny v tabulce níže.

note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Syntaxe

WEEKDAY(Číslo [; Typ])

Číslo je datum, pro které bude zjištěn den v týdnu, zadané jako desetinné číslo.

Typ je volitelný a určuje typ výpočtu.

Typ

Vrácené číslo dne v týdnu

1 nebo neuvedena

1 (neděle) až 7 (sobota). Pro kompatibilitu s aplikací Microsoft Excel.

2

1 (pondělí) až 7 (neděle).

3

0 (pondělí) až 6 (neděle)

11

1 (pondělí) až 7 (neděle).

12

1 (úterý) až 7 (pondělí).

13

1 (středa) až 7 (úterý).

14

1 (čtvrtek) až 7 (středa).

15

1 (pátek) až 7 (čtvrtek).

16

1 (sobota) až 7 (pátek).

17

1 (neděle) až 7 (sobota).


note

Tyto hodnoty platí pouze pro standardní formát datumu, který jste zvolili v - LibreOffice Calc - Výpočty.


note

Když vkládáte ve vzorci datum, lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače mohou být interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data vložená v tomto formátu nemusí být vždy rozpoznána a výsledkem mohou být chybné výpočty. Abyste zabránili chybné interpretaci data jako součásti vzorce, použijte funkci DATE, například DATE(1954;7;20), nebo datum uzavřete do uvozovek a použijte zápis podle normy ISO 8601, například "1954-07-20". Vyhněte se formátům závislým na národním prostředí, jako je například "07/20/54", výpočet pak může vést k chybám, pokud je dokument načten v jiném národním prostředí.


tip

Jednoduchá konverze je možná pro data a časy ISO 8601 v rozšířených formátech s oddělovači. Pokud dojde k chybě #VALUE!, potom vyberte jinou hodnotu ve výběrovém seznamu než Vrátit chybu #VALUE! v - LibreOffice Calc - Vzorec, button Podrobnosti... v sekci "Podrobné nastavení výpočtů", Vlastní (převod textu na čísla a další).


Příklady

=WEEKDAY("2000-06-14") vrátí 4 (parametr Typ je vynechán, a proto se použije standardní způsob výpočtu, při kterém je dnem číslo 1 neděle. 14. červen 2000 byla středa, proto den číslo 4).

=WEEKDAY("1996-07-24";2) vrátí 3 (parametr Typ se rovná 2, proto je dnem číslo 1 pondělí. 24. červenec 1996 byla středa, a proto den číslo 3).

=WEEKDAY("1996-07-24";1) vrátí 4 (parametr Typ se rovná 1, proto je dnem číslo 1 sobota. 24. červenec 1996 byla středa, a proto den číslo 4).

=WEEKDAY("2017-05-02";14) vrátí 6 (parametr Typ je 14, proto čtvrtek je den číslo 1. 2. května 2017 bylo úterý a proto číslo 6)

=WEEKDAY(NOW()) vrátí číslo aktuálního dne.

tip

Chcete-li zjistit, zda je den v A1 pracovní den, použijte funkce IF a WEEKDAY takto:
IF(WEEKDAY(A1;2)<6;"Pracovní den";"Volno")


Podpořte nás!