Funkce TRUNC

Odřízne z čísla desetinná místa tak, aby byl zachován zadaný počet číslic.

Tato funkce odpovídá funkci ROUNDDOWN.

tip

The rounding method used by this function is known as rounding towards zero. The magnitude of the resulting number will always be less than or equal to the original number.


Syntaxe

TRUNC(Číslo [; Počet])

Číslo: Číslo, jehož část se má odříznout.

Počet: Nepovinný parametr určující počet míst, která se mají zachovat. Výchozí hodnotou je 0 (nula).

Použitím záporné hodnoty pro Počet zaokrouhlíte celou část původního argumentu Číslo. Například hodnota -1 zaokrouhlí dolů první celé číslo před desetinným oddělovačem, -2 zaokrouhlí dvě celá čísla před desetinným oddělovačem atd.

Příklady

=TRUNC(21,89) vrátí 21. V tomto příkladu se používá výchozí hodnota parametru Count, což je 0.

=TRUNC(103,37;1) vrátí 103,3.

=TRUNC(0,664;2) vrátí 0,66.

=TRUNC(214,2;-1) vrátí 210. Záporná hodnota parametru Počet způsobí, že se směrem k nule zaokrouhlí první celočíselná hodnota před desetinným oddělovačem.

Podpořte nás!