TEXTJOIN

Spojí jeden nebo více řetězců a použije mezi nimi oddělovače.

Syntaxe

TEXTJOIN( oddělovač, přeskočit_prázdné, Řetězec 1[; Řetězec 2][; … ;[Řetězec 253]] )

oddělovač je textový řetězec a může to být oblast.

přeskočit_prázdné je logický argument. Je-li nastaven na NEPRAVDA nebo 0, budou se brát v úvahu prázdné řetězce, takže vrácený řetězec může obsahovat po sobě jdoucí oddělovače. Pokud je nastaven na jinou hodnotu (např. PRAVDA nebo 1), prázdné řetězce se ignorují.

Řetězec 1[; Řetězec 2][; … ;[Řetězec 253]] jsou řetězce nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s řetězci.

Oblasti jsou procházeny řádkem po řádku (shora dolů).

Pokud je oddělovač oblast, potom oblast nemusí mít stejnou velikost jako počet řetězců, které mají být spojeny.

Pokud existuje více oddělovačů než řetězců, které mají být spojeny, nebudou použity všechny oddělovače.

Pokud existuje méně oddělovačů než řetězců, které mají být spojeny, budou oddělovače opět použity od začátku.

Příklady

=TEXTJOIN(" "; PRAVDA; "Here"; "comes"; "the"; "sun") vrátí "Here comes the sun" se znakem mezery jako oddělovačem, Prázdné řetězce jsou ignorovány.

Pokud A1:B2 obsahuje "Here", "comes", "the", "sun", =TEXTJOIN("-";1;A1:B2) vrátí "Here-comes-the-sun" se znakem pomlčky jako oddělovačem. Prázdné řetězce jsou ignorovány.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 5.2.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.TEXTJOIN

Podpořte nás!