SWITCH

SWITCH porovnává výraz s hodnotou1hodnotouN a vrátí výsledek náležející první hodnotě, která se rovná výrazu. Pokud neexistuje žádná shoda a je zadána hodnota výchozí_hodnota, bude vrácena.

Syntaxe

SWITCH(výraz; hodnota1; výsledek1[; hodnota2; výsledek2][; ... ; [hodnota127; výsledek127][; výchozí_výsledek]])

tip

Pokud není určen výchozí výsledek, lze zadat 127 dvojic hodnot a výsledků. Jestliže výchozí výsledek na konci seznamu parametrů uvedete, můžete poté zadat pouze 126 dvojic hodnot a výsledků.


výraz je textový, číselný, logický nebo datový vstup nebo odkaz na buňku.

hodnota1, hodnota2, ... je jakákoliv hodnota nebo odkaz na buňku. Každá hodnota musí mít daný výsledek.

výsledek1, výsledek2, ... je jakákoliv hodnota nebo odkaz na buňku.

výchozí_hodnota: jakákoli hodnota nebo odkaz na buňku, která je vrácena v případě když neexistuje žádná shoda.

Pokud žádná hodnota neodpovídá výrazu a není zadána žádná výchozí hodnota, je vrácena chyba #N/A.

Příklady

=SWITCH(MONTH(A3),1,"leden",2,"únor",3,"březen","Bez shody") vrátí "leden", když A3 obsahuje lednové datum, "únor", když A3 obsahuje únorové datum, atd.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 5.2.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.SWITCH

Podpořte nás!