SUM

Sečte množinu čísel.

Syntaxe

SUM(Číslo 1 [; Číslo 2 [; … [; Číslo 255]]])

Číslo 1, Číslo 2, … , Číslo 255 jsou čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s čísly.

note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklad

=SUM(2;3;4) vrátí 9.

=SUM(A1;A3;B5) vypočítá součet tří buněk.

=SUM(A1:E10) vypočítá součet všech buněk v oblasti A1 až E10.

Vzorec jako například =SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40) můžete zadat jako maticový vzorec tím, že při ukončování zadávání vzorce místo klávesy Enter stisknete kombinaci kláves Shift+Enter. Vzorec se poté zobrazí na liště Vzorec uzavřený ve složených závorkách, při výpočtu se spolu vynásobí odpovídající prvky matice a vrátí se jejich součet.

tip

Další informace o této funkci naleznete na wiki stránce SUM.


Podpořte nás!