SKEWP

Vypočítá šikmost rozdělení ze základního souboru náhodné veličiny.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.1.


Syntaxe

SKEWP(Číslo 1 [; Číslo 2 [; … [; Číslo 255]]])

Číslo 1, Číslo 2, … , Číslo 255 jsou čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s čísly.

Parametry by měly být alespoň tři hodnoty.

note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklady

SKEWP(2;3;1;6;8;5) vrátí 0,2329985562

SKEWP(A1:A6) vrátí 0,2329985562, pokud oblast A1:A6 obsahuje hodnoty {2;3;1;6;8;5}

Podpořte nás!