SEARCHB

Vrátí počáteční pozici daného textu, a to za použití pozic bajtů (přitom nezáleží na velikosti písmen).

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 6.0.


Syntaxe

SEARCHB(Hledaný text; Text [; Pozice])

Hledaný text: Text nebo výraz pro text, který se má najít.

Text: Text, v němž se má hledání provést.

Pozice: Pozice v textu, odkud vyhledávání začne.

Příklady

=SEARCHB("ᄫᄬ";"ᄩᄔᄕᄜᄝᄞᄠgᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ";17) vrátí 20.

Podpořte nás!