ROUNDSIG

Vrátí číslo zaokrouhlené na zadaný počet významných desetinných číslic jeho normalizované notace plovoucí desetinné čárky.

Syntaxe

ROUNDSIG( Hodnota; Číslice )

Value: číslo, které má být zaokrouhleno.

Číslice: počet desetinných míst k zaokrouhlení.

warning

Číslice musí být celé číslo větší než 0.


Příklady

=ROUNDSIG(123,456789; 5) vrátí 123,46.

=ROUNDSIG(0,000123456789; 5) vrátí 0,00012346

=ROUNDSIG(123456789012345; 2) vrátí 1,2E14

=ROUNDSIG(123456789; 4) vrátí 123500000 nebo 123,5E6

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 5.4.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

ORG.LIBREOFFICE.ROUNDSIG

Podpořte nás!