ROUNDSIG

Vrátí číslo zaokrouhlené na zadaný počet významných desetinných číslic jeho normalizované notace plovoucí desetinné čárky.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 5.4.


Syntaxe

ROUNDSIG( Hodnota; Číslice )

Value: číslo, které má být zaokrouhleno.

Číslice: počet desetinných míst k zaokrouhlení.

Ikona upozornění

Číslice musí být celé číslo větší než 0.


Příklady

=ROUNDSIG(123,456789; 5) vrátí 123,46.

=ROUNDSIG(0,000123456789; 5) vrátí 0,00012346

=ROUNDSIG(123456789012345; 2) vrátí 1,2E14

=ROUNDSIG(123456789; 4) vrátí 123500000 nebo 123,5E6

Viz také ROUND, MROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN.

Podpořte nás!