ROMAN

Převede číslo na římské číslice. Hodnota musí být mezi 0 a 3999. Režim zjednodušení lze určit v rozsahu 0 až 4.

Syntaxe

ROMAN(Číslo [; Režim])

Číslo: číslo, které se má převést na římské číslice.

Režim: nepovinná hodnota v rozsahu 0 až 4 určující stupeň zjednodušení, který se při převodu použije. Čím vyšší je hodnota, tím jednodušší bude zápis v římských číslicích.

Příklady

=ROMAN(999) vrátí "CMXCIX" (použije se režim zjednodušení nula, který je výchozí).

=ROMAN(999;0) vrátí "CMXCIX".

=ROMAN(999;1) vrátí "LMVLIV".

=ROMAN(999;2) vrátí "XMIX".

=ROMAN(999;3) vrátí "VMIV".

=ROMAN(999;4) vrátí "IM".

=ROMAN(0) vrátí "" (prázdný text).

Podpořte nás!