REPLACEB

Vrátí text, v němž je starý text nahrazen novým, a to za použití pozic bajtů.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 6.0.


Syntaxe

REPLACEB(Text; Pozice; Délka; Nový text)

Text: výraz pro text nebo odkaz na buňku obsahující výraz pro text, v němž má dojít k nahrazení bajtů.

Pozice: pozice bajtu, od něhož se text nahradí.

Délka: počet nahrazovaných bajtů.

Nový text: text, který se má vložit.

Příklady

=REPLACEB("ᄩᄔᄕᄜᄝᄞᄠᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ";4;1;"ab") vrátí "ᄩ abᄕᄜᄝᄞᄠᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ" .

Podpořte nás!