RAWSUBTRACT

Odečte sadu čísel a vrátí výsledek, aniž by byly eliminovány malé zaokrouhlovací chyby.

Syntaxe

RAWSUBTRACT(Menšenec; Menšitel 1[; Menšitel 2][; … ;[ Menšitel 254]])

Menšenec je číslo nebo odkaz na buňku obsahující číslo.

Menšitel 1[; Menšitel 2][; ... ;[ Menšitel 254]] jsou čísla nebo odkazy na buňky obsahující čísla.

Funkce by měla být volána s alespoň dvěma parametry.

RAWSUBTRACT() zpracovává argumenty zleva doprava. Například RAWSUBTRACT(1;2;3;4) vypočítá 1-2-3-4 či ((1-2)-3)-4 v „přirozeném“ pořadí.

Příklady

=RAWSUBTRACT(0,987654321098765; 0,9876543210987) vrátí 6,53921361504217E-14

RAWSUBTRACT(0,987654321098765) vrátí Err:511 (Chybějící proměnná), protože RAWSUBTRACT vyžaduje minimálně dvě čísla.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 5.2.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

ORG.LIBREOFFICE.RAWSUBTRACT

Podpořte nás!