RAWSUBTRACT

Odečte sadu čísel a vrátí výsledek, aniž by byly eliminovány malé zaokrouhlovací chyby.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 5.2.


Syntaxe

RAWSUBTRACT(Menšenec; Menšitel 1[; Menšitel 2][; … ;[ Menšitel 254]])

Menšenec je číslo nebo odkaz na buňku obsahující číslo.

Menšitel 1[; Menšitel 2][; ... ;[ Menšitel 254]] jsou čísla nebo odkazy na buňky obsahující čísla.

Funkce by měla být volána s alespoň dvěma parametry.

Příklad

=RAWSUBTRACT(0,987654321098765; 0,9876543210987) vrátí 6,53921361504217E-14

RAWSUBTRACT(0,987654321098765) vrátí Err:511 (Chybějící proměnná), protože RAWSUBTRACT vyžaduje minimálně dvě čísla.

Podpořte nás!