RAWSUBTRACT

Odečte sadu čísel a vrátí výsledek, aniž by byly eliminovány malé zaokrouhlovací chyby.

tip

Tato funkce je k dispozici od vydání LibreOffice 5.2


Syntaxe

RAWSUBTRACT(Menšenec; Menšitel1; Menšitel2; ...)

Odečte menšitele od menšence, aniž by byly eliminovány zaokrouhlovací chyby. Funkce by měla být volána s alespoň dvěma parametry.

Příklady

RAWSUBTRACT(0,987654321098765; 0,9876543210987) vrátí 6,53921361504217E-14

RAWSUBTRACT(0,987654321098765) vrátí Err:511 (Chybějící proměnná), protože RAWSUBTRACT vyžaduje minimálně dvě čísla.

Podpořte nás!