NUMBERVALUE

Převede text na číslo, nezávisle na národním prostředí.

Omezení: LEN(desetinný_oddělovač) = 1, desetinný_oddělovač nemůže být oddělovačem_skupin

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.1.


Syntaxe

NUMBERVALUE("Text" [; desetinný_oddělovač [; oddělovač_skupin]])

Text je platný výraz pro číslo, musí být zadán v uvozovkách.

desetinný oddělovač (nepovinné) určuje znak použitý jako oddělovač desetinných míst.

oddělovač_skupin (nepovinné) určuje znak nebo znaky použité jako oddělovače skupin.

Příklad

=NUMBERVALUE("123.456";".";",") vrátí 123,456

Podpořte nás!