NOW

Vrátí systémové datum a čas. Hodnota se aktualizuje při přepočtení dokumentu nebo při úpravě hodnoty buňky.

Tato funkce se v případě, že je spuštěn přepočet, vždy přepočítá.

note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Syntaxe

NOW()

Funkce NOW nemá parametry.

Příklady

=NOW()-A1 vrátí rozdíl mezi datem obsaženým v buňce A1 a dnešním datem. Formátujte výsledek jako číslo.

Podpořte nás!