NETWORKDAYS.INTL

Vrátí počet pracovních dní mezi počátečním a koncovým datem. K dispozici jsou možnosti pro definování víkendových dnů a svátků. Volitelný víkendový parametr (nebo řetězec) lze použít k definování víkendových dnů (nebo nepracovních dnů v týdnu). Volitelně může uživatel také definovat seznam svátků. Víkendové dny a svátky definované uživatelem se nepočítají jako pracovní dny.

Syntaxe

NETWORKDAYS.INTL(Počáteční datum; Koncové datum [; [Víkend] [; Svátky]])

Počáteční datum je datum, od kterého se provádí výpočet. Je-li počáteční datum pracovní den, bude zahrnuto do výsledku.

Koncové datum je datum, do kterého se provádí výpočet. Je-li počáteční datum pracovní den, bude zahrnuto do výsledku.

Víkend je volitelný parametr – číslo nebo řetězec používaný k zadání dnů v týdnu, které jsou víkendové dny a nejsou považovány za pracovní dny. Víkend je víkendové číslo nebo řetězec, který určuje, kdy nastane víkend. Hodnoty čísel víkendu udávají následující dny víkendu:

Čísla od 1 do 7 pro dvoudenní víkendy a 11 a17 pro jednodenní víkendy.

Číslo

Víkend

1 nebo neuvedena

Sobota a neděle

2

Neděle a pondělí

3

Pondělí a úterý

4

Úterý a středa

5

Středa a čtvrtek

6

Čtvrtek a pátek

7

Pátek a sobota

11

Pouze neděle

12

Pouze pondělí

13

Pouze úterý

14

Pouze středa

15

Pouze čtvrtek

16

Pouze pátek

17

Pouze sobota


Řetězec Víkend poskytuje jiný způsob, jak definovat týdenní pracovní dny. Musí mít sedm (7) znaků - nuly (0) pro pracovní den a jedničky (1) pro nepracovní den. Každý znak představuje den v týdnu od pondělí. Pouze znaky 1 a 0 jsou platné. "1111111" je neplatný řetězec a neměl by být použit. Například řetězec víkendu "0000011" definuje sobotu a neděli jako nepracovní dny.

Svátky je nepovinný seznam datumů, které musí být považovány za nepracovní dny. Seznam může být uveden v oblasti buněk.

note

Když vkládáte ve vzorci datum, lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače mohou být interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data vložená v tomto formátu nemusí být vždy rozpoznána a výsledkem mohou být chybné výpočty. Abyste zabránili chybné interpretaci data jako součásti vzorce, použijte funkci DATE, například DATE(1954;7;20), nebo datum uzavřete do uvozovek a použijte zápis podle normy ISO 8601, například "1954-07-20". Vyhněte se formátům závislým na národním prostředí, jako je například "07/20/54", výpočet pak může vést k chybám, pokud je dokument načten v jiném národním prostředí.


tip

Jednoduchá konverze je možná pro data a časy ISO 8601 v rozšířených formátech s oddělovači. Pokud dojde k chybě #VALUE!, potom vyberte jinou hodnotu ve výběrovém seznamu než Vrátit chybu #VALUE! v - LibreOffice Calc - Vzorec, button Podrobnosti... v sekci "Podrobné nastavení výpočtů", Vlastní (převod textu na čísla a další).


note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklady

Kolik je pracovních dnů mezi 15. prosincem 2016 a 14. lednem 2017? Nechte datum zahájení v C3 a koncové datum v D3. Buňky F3 až J3 obsahují pět (5) svátků pro Vánoce a Nový rok ve formátu data: 24. prosince 2016; 25. prosince 2016; 26. prosince 2016; 31. prosince 2016; a 1. ledna 2017.

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3;;F3:J3) vrátí 21 pracovní dnů s výchozím nastavením pro víkendové dny.

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3;11;F3:J3) vrátí 24 pracovních dnů, přičemž jako víkend se bere pouze neděle.

Případně použijte pro víkend řetězec "0000001", abyste definovali neděli jako nepracovní den každého týdne.

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3;“0000001”;F3:J3) vrátí 24 pracovních dnů, přičemž jako víkend se bere pouze neděle.

Tuto funkci lze použít bez dvou volitelných parametrů - den v týdnu a svátky - tím, že je vynecháte:

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3) vrátí 22 pracovních dnů.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.NETWORKDAYS.INTL

Podpořte nás!