NETWORKDAYS

Vrátí počet pracovních dní mezi počátečním a koncovým datem. Svátky mohou být odpočteny.

note

Funkce, jejichž název končí na _ADD nebo _EXCEL2003, vrací stejné výsledky jako odpovídající funkce (bez přípony) programu Microsoft Excel 2003. Chcete-li získat výsledky podle mezinárodních standardů, použijte funkce bez přípon.


note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Syntaxe

NETWORKDAYS(Počáteční datum; Koncové datum [; [Svátky] [; Pracovní dny]])

Počáteční datum je datum, od kterého se provádí výpočet. Je-li počáteční datum pracovní den, bude zahrnuto do výsledku.

Koncové datum je datum, do kterého se provádí výpočet. Je-li počáteční datum pracovní den, bude zahrnuto do výsledku.

Svátky je nepovinný seznam svátků, které jsou nepracovní dny. Zadejte oblast buněk, ve kterých jsou svátky jednotlivě vypsány.

Pracovní dny je volitelný seznam číselných hodnot definujících standardní pracovní týden. Tento seznam začíná neděli, pracovní dny jsou označeny nulovou a nepracovní dny nenulovou hodnotou.

note

Když vkládáte ve vzorci datum, lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače mohou být interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data vložená v tomto formátu nemusí být vždy rozpoznána a výsledkem mohou být chybné výpočty. Abyste zabránili chybné interpretaci data jako součásti vzorce, použijte funkci DATE, například DATE(1954;7;20), nebo datum uzavřete do uvozovek a použijte zápis podle normy ISO 8601, například "1954-07-20". Vyhněte se formátům závislým na národním prostředí, jako je například "07/20/54", výpočet pak může vést k chybám, pokud je dokument načten v jiném národním prostředí.


tip

Jednoduchá konverze je možná pro data a časy ISO 8601 v rozšířených formátech s oddělovači. Pokud dojde k chybě #VALUE!, potom vyberte jinou hodnotu ve výběrovém seznamu než Vrátit chybu #VALUE! v - LibreOffice Calc - Vzorec, button Podrobnosti... v sekci "Podrobné nastavení výpočtů", Vlastní (převod textu na čísla a další).


note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklady

Kolik pracovních dní spadá do období mezi 15. 12. 2001 a 15. 1. 2002? Počáteční datum zadejte do buňky C3, koncové datum do buňky D3. Buňky F3 až J3 obsahují následující vánoční a novoroční svátky: "2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01-01".

=NETWORKDAYS(C3;D3;F3:J3) vrátí 17 pracovních dní.

Kolik je pracovních dnů v období od 12. do 25. září v roce 2016, pokud se považují za pracovní dny jen pondělí, úterky a středy?

=NETWORKDAYS(DATE(2016;9;12); DATE(2016;9;25); ; {1;0;0;0;1;1;1}) vrátí 6 pracovních dnů.

Podpořte nás!