MINUTE

Vypočte minutu z interní hodnoty času. Minuta je vrácena jako číslo mezi 0 a 59.

note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Syntaxe

MINUTE(Číslo)

Číslo jako hodnota času je desetinné číslo, pro které chcete zjistit minuty.

Příklady

=MINUTE(8.999) vrací 58

=MINUTE(8.9999) vrací 59

=MINUTE(NOW()) vrátí aktuální hodnotu minuty.

Podpořte nás!