MINUTE

Vypočte minutu z interní hodnoty času. Minuta je vrácena jako číslo mezi 0 a 59.

Syntaxe

MINUTE(Číslo)

Číslo jako hodnota času je desetinné číslo, pro které chcete zjistit minuty.

Příklad

=MINUTE(8.999) vrací 58

=MINUTE(8.9999) vrací 59

=MINUTE(NOW()) vrátí aktuální hodnotu minuty.

Podpořte nás!