JIS

Převede jednobajtové znaky ASCII nebo katakany (s poloviční šířkou) na dvoubajtové (s plnou šířkou).

note

Syntaxe

JIS(Text)

Text: textový řetězec obsahující znaky, které se mají převést.

note

Použijete-li funkci JIS na řetězec složený z dvoubajtových znaků, vrátí se nezměněný vstupní řetězec.


Příklady

=JIS("LibreOffice") vrátí řetězec "LibreOffice". Vrácený řetězec obsahuje dvoubajtové znaky.

=JIS("ライト") vrátí řetězec "ライト", složený z dvoubajtových znaků.

Podpořte nás!