ISOWEEKNUM

ISOWEEKNUM vypočítá číslo týdne v roce pro hodnotu reprezentující datum.

note

Podle mezinárodní normy ISO 8601 je prvním dnem v týdnu pondělí. Týdnu, který spadá částí do jednoho roku a částí do druhého roku, je přiřazeno číslo toho roku, do kterého spadá více dnů. To znamená, že týden číslo 1 kteréhokoliv roku je ten týden, který obsahuje 4. leden.


tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 5.1.


note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Syntaxe

ISOWEEKNUM(Číslo)

Číslo je vnitřní číselná reprezentace data.

note

Když vkládáte ve vzorci datum, lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače mohou být interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data vložená v tomto formátu nemusí být vždy rozpoznána a výsledkem mohou být chybné výpočty. Abyste zabránili chybné interpretaci data jako součásti vzorce, použijte funkci DATE, například DATE(1954;7;20), nebo datum uzavřete do uvozovek a použijte zápis podle normy ISO 8601, například "1954-07-20". Vyhněte se formátům závislým na národním prostředí, jako je například "07/20/54", výpočet pak může vést k chybám, pokud je dokument načten v jiném národním prostředí.


tip

Jednoduchá konverze je možná pro data a časy ISO 8601 v rozšířených formátech s oddělovači. Pokud dojde k chybě #VALUE!, potom vyberte jinou hodnotu ve výběrovém seznamu než Vrátit chybu #VALUE! v - LibreOffice Calc - Vzorec, button Podrobnosti... v sekci "Podrobné nastavení výpočtů", Vlastní (převod textu na čísla a další).


Příklady

=ISOWEEKNUM(DATE(1995;1;1)) vrátí 52. Týden 1 začíná v pondělí 2. ledna 1995.

=ISOWEEKNUM(DATE(1999;1;1)) vrátí 53. Týden 1 začíná v pondělí 4. ledna 1999.

Podpořte nás!