ISOWEEKNUM

ISOWEEKNUM vypočítá číslo týdne v roce pro hodnotu reprezentující datum.

Ikona poznámky

Podle mezinárodní normy ISO 8601 je prvním dnem v týdnu pondělí. Týdnu, který spadá částí do jednoho roku a částí do druhého roku, je přiřazeno číslo toho roku, do kterého spadá více dnů. To znamená, že týden číslo 1 kteréhokoliv roku je ten týden, který obsahuje 4. leden.


tip

Tato funkce je k dispozici od vydání LibreOffice 5.1


Syntaxe

ISOWEEKNUM(Číslo)

Číslo je vnitřní číselná reprezentace data.

note

Když vkládáte ve vzorci datum, lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače mohou být interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data vložená v tomto formátu nemusí být vždy rozpoznána a výsledkem mohou být chybné výpočty. Abyste zabránili chybné interpretaci data jako součásti vzorce, použijte funkci DATE, například DATE(1954;7;20), nebo datum uzavřete do uvozovek a použijte zápis podle normy ISO 8601, například "1954-07-20". Vyhněte se formátům závislým na národním prostředí, jako je například "07/20/54", výpočet pak může vést k chybám, pokud je dokument načten v jiném národním prostředí.


tip

Jednoduchá konverze je možná pro data a časy ISO 8601 v rozšířených formátech s oddělovači. Pokud dojde k chybě #VALUE!, potom vyberte jinou hodnotu ve výběrovém seznamu než Vrátit chybu #VALUE! v - LibreOffice Calc - Vzorec, button Podrobnosti... v sekci "Podrobné nastavení výpočtů", Vlastní (převod textu na čísla a další).


Příklad

=ISOWEEKNUM(DATE(1995;1;1)) vrátí 52. Týden 1 začíná v pondělí 2. ledna 1995.

=ISOWEEKNUM(DATE(1999;1;1)) vrátí 53. Týden 1 začíná v pondělí 4. ledna 1999.

Podpořte nás!