IMSINH

Vrátí hyperbolický sinus komplexního čísla. Hyperbolický sinus komplexního čísla lze vyjádřit jako:

Rovnice IMSINH

Výsledkem je řetězec se znakem "i" nebo "j" představujícím imaginární jednotku.

note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 3.6.


Syntaxe

IMSINH(Komplexní_číslo)

Komplexní_číslo je komplexní číslo, jehož hyperbolický sinus se má vypočítat.

note

Komplexní číslo je řetězec ve tvaru "a+bi" nebo "a+bj", kde a a b jsou čísla.
Pokud je komplexní číslo zároveň reálným číslem (b=0), může se jednat o řetězec nebo číselnou hodnotu.


warning

Funkce vždy vrátí řetězec představující komplexní číslo.
Pokud je výsledkem komplexní číslo s jednou z částí (a nebo b) rovnou nule, tato část se nezobrazí.


Příklady

=IMSINH("4-3i")
vrátí -27,0168132580039-3,85373803791938i.

=IMSINH(2)
vrátí 3,62686040784702 jako řetězec. Imaginární část je rovna nule, a proto se ve výsledku nezobrazí.

Otevřít soubor s příkladem:

Podpořte nás!