IMCSC

Vrátí kosekans komplexního čísla. Kosekans komplexního čísla lze vyjádřit jako:

Rovnice IMCSC

Výsledkem je řetězec se znakem "i" nebo "j" představujícím imaginární jednotku.

note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 3.6.


Syntaxe

IMCSC(Komplexní_číslo)

Komplexní_číslo je komplexní číslo, jehož kosekans se má vypočítat.

note

Komplexní číslo je řetězec ve tvaru "a+bi" nebo "a+bj", kde a a b jsou čísla.
Pokud je komplexní číslo zároveň reálným číslem (b=0), může se jednat o řetězec nebo číselnou hodnotu.


warning

Funkce vždy vrátí řetězec představující komplexní číslo.
Pokud je výsledkem komplexní číslo s jednou z částí (a nebo b) rovnou nule, tato část se nezobrazí.


Příklady

=IMCSC("4-3i")
vrátí -0,0754898329158637-0,0648774713706355i.

=IMCSC(2)
vrátí 1,09975017029462 jako řetězec. Imaginární část je rovna nule, a proto se ve výsledku nezobrazí.

Otevřít soubor s příkladem:

Podpořte nás!