Funkce zaokrouhlující dolů

FLOOR

Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší nižší násobek argumentu.

Pro kladné číslo a kladný násobek funkce zaokrouhluje dolů (směrem k nule). Pro záporné číslo a záporný násobek je směr zaokrouhlování určen hodnotou parametru režimu. Mají-li číslo a násobek opačná znaménka, funkce vrátí chybu.

warning

Pokud je sešit exportován do aplikace Microsoft Excel, funkce FLOOR se exportuje jako ekvivalentní funkce CEILING.MATH, která existuje od verze Excelu 2013. Pokud plánujete použít sešit s dřívějšími verzemi aplikace Excel, použijte buď FLOOR.PRECISE, která existuje od verze 2010, nebo FLOOR.XCL, která je exportována jako funkce FLOOR kompatibilní se všemi verzemi aplikace Excel.


Syntaxe

FLOOR(Číslo [; Násobek [; Režim]])

Číslo je číslo, které se má zaokrouhlit, nebo odkaz na buňku obsahující toto číslo.

Násobek (nepovinné) je hodnota, případně odkaz na buňku obsahující hodnotu, na jejíž násobky se bude Číslo zaokrouhlovat. Výchozí hodnotou je +1 nebo –1 v závislosti na znaménku Čísla.

Režim (nepovinné) je číslo nebo odkaz na buňku obsahující číslo. Funkce jej používá pouze tehdy, jsou-li hodnoty Čísla i Násobku záporné. V tom případě, pokud je Režim zadán a nerovná se nule, se zaokrouhluje nahoru (směrem k nule). Je-li Režim roven nule nebo není zadán, záporná čísla se zaokrouhlují dolů (směrem od nuly).

Příklad

=FLOOR(3,45) vrátí 3.

=FLOOR(3,45; 3) vrátí 3.

=FLOOR(-1,234) vrátí -2.

=FLOOR(-45,67; -2; 0) vrátí -46.

=FLOOR(-45,67; -2; 1) vrátí -44.

FLOOR.MATH

Zaokrouhlí číslo na nejbližší násobek argumentu.

Pro kladné číslo funkce zaokrouhluje dolů (směrem k nule). Pro záporné je směr zaokrouhlování určen parametrem režimu. Znaménko hodnoty násobku se neuvažuje.

warning

Tato funkce existuje kvůli interoperabilitě s aplikací Microsoft Excel 2013 nebo novější.


Syntaxe

FLOOR.MATH(Číslo [; Násobek [; Režim]])

Číslo je číslo, které se má zaokrouhlit, nebo odkaz na buňku obsahující toto číslo.

Násobek (nepovinné) je hodnota, případně odkaz na buňku obsahující hodnotu, na jejíž násobky se bude Číslo zaokrouhlovat. Výchozí hodnotou je 1.

Režim (nepovinné) je číslo nebo odkaz na buňku obsahující číslo. Pokud je Režim zadán a nerovná se nule, záporné Číslo se zaokrouhlí nahoru (směrem k nule). Pokud je Režim roven nule nebo není zadán, záporné Číslo se zaokrouhlí dolů (směrem od nuly).

Příklad

=FLOOR.MATH(3,45) vrátí 3.

=FLOOR.MATH(3,45;-3) vrátí 3.

=FLOOR.MATH(-1,234) vrátí -2.

=FLOOR.MATH(-45,67;-2; 0) vrátí -46.

=FLOOR.MATH(-45,67;+2; 1) vrátí -44.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 5.0.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.FLOOR.MATH

FLOOR.PRECISE

Zaokrouhlí číslo na nejbližší nižší násobek argumentu.

Pro kladné číslo funkce zaokrouhluje dolů (směrem k nule), pro záporné zaokrouhluje také dolů (směrem od nuly). Znaménko hodnoty násobku se neuvažuje.

warning

Pokud je sešit exportován do aplikace Microsoft Excel, funkce FLOOR se exportuje jako ekvivalentní funkce CEILING.MATH, která existuje od verze Excelu 2013. Pokud plánujete použít sešit s dřívějšími verzemi aplikace Excel, použijte buď FLOOR.PRECISE, která existuje od verze 2010, nebo FLOOR.XCL, která je exportována jako funkce FLOOR kompatibilní se všemi verzemi aplikace Excel.


Syntaxe

FLOOR.PRECISE(Číslo [; Násobek])

Číslo je číslo, které se má zaokrouhlit, nebo odkaz na buňku obsahující toto číslo.

Násobek (nepovinné) je hodnota, případně odkaz na buňku obsahující hodnotu, na jejíž násobky se bude Číslo zaokrouhlovat. Výchozí hodnotou je 1.

Příklad

=FLOOR.PRECISE(3,45) vrátí 3.

=FLOOR.PRECISE(-45,67;2) vrátí -46.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.FLOOR.PRECISE

FLOOR.XCL

Zaokrouhlí číslo na nejbližší násobek argumentu.

Pro kladné číslo a kladný násobek funkce zaokrouhluje dolů (směrem k nule). Pro záporné číslo a kladný násobek se zaokrouhluje dolů (směrem od nuly). Pro záporné číslo a záporný násobek se zaokrouhluje nahoru (směrem k nule). Je-li číslo kladné a násobek záporný, funkce vrátí chybu.

warning

Tato funkce existuje kvůli interoperabilitě s aplikací Microsoft Excel 2007 nebo starší. Pokud je sešit Calcu exportován do formátu Microsoft Excel, odkazy na funkci Calcu FLOOR.XCL se exportují jako odkazy na funkci Excelu FLOOR, jež je kompatibilní se všemi verzemi Excelu. Pokud je sešit Excelu importován do Calcu, odkazy na funkci Excelu FLOOR se importují jako odkazy na funkci Calcu FLOOR.XCL.


Syntaxe

FLOOR.XCL(Číslo; Násobek)

Číslo je číslo, které se má zaokrouhlit, nebo odkaz na buňku obsahující toto číslo.

Násobek je hodnota, případně odkaz na buňku obsahující hodnotu, na jejíž násobky se bude Číslo zaokrouhlovat.

Příklad

=FLOOR.XCL(3,45;2) vrátí 2.

=FLOOR.XCL(-45,67;2) vrátí -46.

=FLOOR.XCL(-45,67;-2) vrátí -44.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 5.0.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.FLOOR

Podpořte nás!