FINDB

Vrátí počáteční pozici daného textu, a to za použití pozic bajtů. U FINDB záleží na velikosti písmen.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 6.0.


Syntaxe

FINDB(Hledaný text; Text [; Pozice])

Hledaný text: Text nebo výraz pro text, který se má najít.

Text: text, v němž se má vyhledávat.

Pozice: Pozice v textu, odkud vyhledávání začne.

Příklady

=FINDB("a"; "LibreOffice Calc") vrátí 15. Argument Hledaný text je textový řetězec představovaný dvoubajtovým znakem „a“ (s plnou šířkou), zatímco argument Text je tvořen 12 jednobajtovými znaky následovanými čtyřmi dvoubajtovými znaky (s plnou šířkou).

Podpořte nás!