ERROR.TYPE

Vrátí číslo představující určitý typ chyby, nebo chybovou hodnotu #N/A, pokud se o chybu nejedná.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 5.0.


Syntaxe

ERROR.TYPE(Chybová_hodnota)

Chybová_hodnota – povinný argument. Chybová hodnota nebo odkaz na buňku, jejíž hodnota má být zpracována.

Chybová hodnota

Vrátí

#NULL! (Chyba:521)

1

#DIV/0! (Chyba:532)

2

#VALUE! (Chyba:519)

3

#REF! (Chyba:524)

4

#NAME? (Chyba:525)

5

#NUM! (Chyba:503)

6

#N/A (Chyba:32767)

7

Cokoliv jiného

#N/A


note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Příklady

Základní použití

=ERROR.TYPE(#N/A)

Vrátí 7, protože 7 je číslo chybové hodnoty #N/A.

=ERROR.TYPE(A3)

Pokud A3 obsahuje výraz, který odpovídá dělení nulou, funkce vrátí 2, protože 2 je číslo chybové hodnoty #DIV/0!

Pokročilejší způsob

Pokud může být při dělení A1 a A2 hodnota v A2 nulová, lze takovou situaci vyřešit následovně:

=IF(ISERROR(A1/A2);IF(ERROR.TYPE(A1/A2)=2;"jmenovatel nemůže být roven nule");A1/A2)

Funkce ISERROR vrátí hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA podle toho, zda nastane chyba. Pokud chyba nastane, funkce IF zpracuje druhý argument, pokud chyba nenastane, vrátí výsledek dělení. Druhý argument zjistí číslo představující určitý typ chyby, a jestliže je rovno 2, vrátí stanovený text "jmenovatel nemůže být roven nule", v opačném případě vrátí 0. Při dělení nulou se tedy zobrazí upozornění, při úspěšném dělení jeho výsledek, a pokud nastane chyba jiného typu, vrátí se nula.

warning

Pokud je funkce ERROR.TYPE použita jako podmínka funkce IF a vrátí hodnotu #N/A, funkce IF vrátí #N/A také. Vyhnout se tomu lze pomocí funkce ISERROR, jak je ukázáno v předchozím příkladu.


Podpořte nás!