EOMONTH

Vrátí datum posledního dne v měsíci, který byl o zadaný počet měsíců před počátečním datem.

Syntaxe

EOMONTH(Počáteční datum; Měsíce)

Počáteční datum je datum, od kterého se odvíjí výpočet.

Měsíce je počet měsíců před (záporné číslo) nebo po (kladné číslo) počátečním datu.

Příklad

Jaký byl poslední den měsíce, který byl šest měsíců po 14. zářím 2001?

=EOMONTH(DATE(2001;9;14);6) vrátí pořadové číslo 37346. Formátované jako datum to je 2002-03-31.

=EOMONTH("2001-09-14";6) funguje také. Pokud je datum zadáno jako řetězec, musí být v ISO formátu.

Podpořte nás!