EDATE

Vrátí datum, které následuje o určený počet Měsíců po Počátečním datu. Do úvahy se berou pouze měsíce, dny se při výpočtu nepoužijí.

note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Syntaxe

EDATE(Počáteční datum; Měsíce)

Počáteční datum je datum.

Měsíce je počet měsíců před (záporné číslo) nebo po (kladné číslo) počátečním datu.

note

Když vkládáte ve vzorci datum, lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače mohou být interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data vložená v tomto formátu nemusí být vždy rozpoznána a výsledkem mohou být chybné výpočty. Abyste zabránili chybné interpretaci data jako součásti vzorce, použijte funkci DATE, například DATE(1954;7;20), nebo datum uzavřete do uvozovek a použijte zápis podle normy ISO 8601, například "1954-07-20". Vyhněte se formátům závislým na národním prostředí, jako je například "07/20/54", výpočet pak může vést k chybám, pokud je dokument načten v jiném národním prostředí.


tip

Jednoduchá konverze je možná pro data a časy ISO 8601 v rozšířených formátech s oddělovači. Pokud dojde k chybě #VALUE!, potom vyberte jinou hodnotu ve výběrovém seznamu než Vrátit chybu #VALUE! v - LibreOffice Calc - Vzorec, button Podrobnosti... v sekci "Podrobné nastavení výpočtů", Vlastní (převod textu na čísla a další).


Příklady

Jaké bylo datum jeden měsíc před 31. 3. 2001?

=EDATE("2001-03-31";-1) vrátí pořadové číslo 36950. Po zformátování jako datum se jedná o 28. 2. 2001.

Podpořte nás!